Preparat do dezynfekcji na bazie 4 aktywnych składników: Chlorek dimetylobenzalkonium, Chlorek didecylodimetyloamonium, Izopropanol, Aldehyd glutarowy.

Preparat dezynfekcyjny do pomieszczeń inwentarskich, środków transportu, obuwia. Służy do walki z bakteriami, wirusami i grzybami, zarodnikami.

Wskazane stężenie od 0,25% do 1%. Z butelki 10 litrowej można uzyskać przy stężeniu 1% 1000 litrów roztworu roboczego.

Produkt firmy CID LINES

Dostępna pojemność 10 litrów.