RODO

Szanowni Państwo,

Z uwagi na fakt, iż od dnia 25.05.2018 obowiązuje  nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych – (zwane RODO), czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dla zachowania zgodności
z nowymi przepisami i dla potrzeb utrzymania najwyższego poziomu ochrony danych osobowych, informujemy,
że Państwa dane udostępniane są tylko podmiotom, z którymi współpracujemy np. usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, informatyczne i prawne.

Mają Państwo prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Z poważaniem

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlowego Lines Sp. z o.o.