Większość zarazków i drobnoustrojów przenosimy na rękach! Jak temu zapobiec?