Odpady medyczne

Strona główna » Oferta » Medycyna Ogólna » Odpady medyczne

Aby klienci mogli sprostać wymaganiom postępowania z odpadami medycznymi  określonymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania
z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010 r., Nr 139, poz. 940 z późn. Zm) mamy w naszej ofercie pojemniki i worki na odpady medyczne zgodne z obowiązującymi wymaganiami i normami.