Opatrywanie ran

Strona główna » Oferta » Medycyna Ogólna » Opatrywanie ran

Materiały opatrunkowe to produkty o właściwościach ochronnych i leczniczych przeznaczone do kontaktu
z raną lub zmienioną powierzchnią skóry, wchłaniające wydzieliny tkankowe oraz służące jako zabezpieczenie przed infekcjami. Ze względu na ich przeznaczenie wytwarzane powinny być z materiałów wysokiej jakości
przy czym najbardziej surowe kryteria dotyczą wszelkich opatrunków jałowych.

W zależności od przebiegu procesu gojenia wyróżniamy rany gojące się pierwotnie (dotyczy ran czystych, bez ubytku tkanki, gojących się szybko przy szybkim naskórkowaniu i niewielkiej ilości tkanki łącznej) oraz rany gojące się wtórnie (ziarninujące, występują przy ubytku tkanek oraz gdy z powodu infekcji nie jest możliwe zagojenie rany).

W konsekwencji różnego przebiegu procesu gojenia przy opatrywaniu ran mówimy o dwóch sposobach postępowania: metodzie suchej oraz metodzie wilgotnej. Tradycyjny sposób opatrywania ran (metoda sucha), który podkreśla potrzebę usuwania wysięku, utrzymywania czystości i zapobiegania infekcji, polecany jest do opatrywania drobnych ran, skaleczeń, otarć oraz czystych ran pooperacyjnych. W grupie podstawowych wyrobów medycznych do opatrywania ran wyróżniamy kompresy, plastry z opatrunkiem i bandaże.

Koncepcja wilgotnego leczenia ran polega na zamykaniu ran za pomocą półprzepuszczalnych i pochłaniających nadmiar wysięku materiałów opatrunkowych dzięki którym powstają optymalne warunki temperatury i wilgoci i stąd gojenie przebiega w sposób szybszy i bardziej kontrolowany. Metodę tą stosuje się dla ran gojących się wtórnie, gdzie konieczne jest uzupełnienie ubytków tkanki. Głównymi materiałami używanymi w metodzie wilgotnej są: opatrunki hydrożelowe, hydrokoloidowe, alginianowe, piankowe i opatrunki z superabsorbentem.

W ofercie naszej znajdziecie Państwo materiały opatrunkowe renomowanych producentów tj. Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych, 3M, MaiMed, Zarys, Hartmann, Lohmann&Rauscher.