Aby odebrać do aparatu EKG sygnał elektryczny z ciała pacjenta niezbędne są elektrody.

Wyróżniamy elektrody wielorazowego i jednorazowego użytku.

Do elektrod wielorazowego użytku zaliczamy elektrody klamrowe i przyssawkowe, natomiast do jednorazowego użytku zaliczamy elektrody samoprzylepne na podłożu włókninowym lub piance polipropylenowej.

Poza podłożem elektrody mogą różnic się między sobą żelem, czujnikiem oraz kształtem i rozmiarem. Żel zawarty w elektrodach może być ciekły lub stały. Ciekły daje idealny przepływ sygnału, a żel stały dobre przyleganie do ciała pacjenta.

Czujnik może być węglowy lub pokryty Ag/Cl. Czujnik węglowy wykorzystywany jest w elektrodach używanych
w badaniach radiologicznych, a czujnik pokryty chlorkiem srebra zapewnia  rzetelne przekazanie sygnału z ciała pacjenta do aparatu pozwala dokładnie odczytać wynik badania.

Wyróżniamy klika rodzajów elektrod, dzielimy je w zależności od rodzaju badań do których są używane.

Elektrody do badań krótkookresowych i spoczynkowych.

  • Wykorzystywane głównie do diagnostyki pacjenta.

Elektrody do badań Holtera

  • Przeznaczone do 24-godzinnych badań.  Specjalny klej zapobiega odczepianiu  się elektrod, a wycięcie na elektrodzie minimalizuje zakłócenia spowodowane poruszaniem się pacjenta.

Elektrody do badań długookresowych i wysiłkowych

  • Ze względu na specyfikę badania elektrody te zbudowane są z włókniny, która przepuszcza powietrze
    i zapobiega oparzeniom skóry
  • Ten typ elektrody może być również wykorzystywany przy badaniu Holetra.

Elektrody pediatryczne

  • Elektrody dla dzieci i młodzieży. Są to mniejsze elektrody niż te, których używa się dla dorosłych.
  • Mogą być stosowane do diagnostyki pacjenta.

Poza elektrodami do EKG polecamy również elektrody do rezonansu magnetycznego.